Co to jest logistyka?

Logistyka jest rozumiana w dwojaki sposób. Po pierwsze jest to proces w przemyśle polegający na planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu przepływu surowców. Pilnuje się, aby ten przepływ był jak najbardziej ekonomiczny, efektywny i wykonany w jak najkrótszym czasie. Przepływ ma na celu transport surowców, materiałów,  wyrobów gotowych albo informacji z punktu …